Serieskjutning Pistol och Svartkrut 2017

Nytt upplägg för serieskjutning för Pistol och Svartkrut 2017

Från 2017 kommer serieskjutningen att skjutas på torsdagar under jourtid detta för att underlätta deltagande för medlemmar med ett aktivt tävlande som oftast sker på helger. För att alla skyttar skall ha en chans att delta kommer även efterföljande lördag hållas öppen för serieskjutning.

Alla dokument kommer att finnas i jourstugan, det är också där man betalar sin startavgift och hämtar sina startkort.

För att skjutningen skall kunna räknas in som serietävling krävs att man är minst två skyttar i förening som skjuter serieskjutning per tillfälle, skyttarna markerar och rapporterar resultat åt varandra.

Man kan alltså inte skjuta serieskjutning ensam.

När man skjutit sin serietävling och fyllt i resultatet på rapportkortet lämnar men in detta till jourpersonalen som sätter in resultatet i respektive serieskjutningspärm. Resultaten bokförs sedan av ansvarig tävlingsledare som ser till att resultaten även läggs ut på hemsidan.

Ansvariga Tävlingsledare är Perka, Jana, Michael B, Leif S och Agnetha L. 

För Klass C-Vapen och Grovpistol kommer serien att skjutas sex torsdagar i april – maj med start den 13 april, 20 april, 27 april, 4 maj, 11 maj och avslutas den 18 maj av dessa 6 tillfällen kommer de 3 bästa att räknas.

Det är också fritt att vara med och träna på dessa tillfällen om man inte vill tävla.

För svartkrutsvapenBåde gevär och pistol/revolver kommer serien att skjutas sex torsdagar. Även här kommer efterföljande lördag hållas öppen för serieskjutning juni – augusti med start den 8 juni, 15 juni, 22 juni, 6 juli, 13 juli och avslutas den 10 augusti av dessa 6 tillfällen kommer de 3 bästa att räknas.

Det är också fritt att vara med och träna på dessa tillfällen om man inte vill tävla.

SvartkrutsGevär kommer att skjutas på 50 m banan och revolver/pistol på 25 m banan