Inlägg av info@bredaredssportskytteklubb.se

Säker och Trygg Förening

Bredareds Sportskytteklubb är en certifierad Säker och Trygg Förening. Läs i nedan dokument om vad det innebär att vara en certifierad förening: Säker och Trygg Förening Policy och Handlingsplan för Droger Policy och Handlingsplan för Olycka, Sjukdom, Kris och Brand Rutin vid resor Rutiner och Regler för Maskinpark och Uthyrning