Priser

 

Medlemskort

Senior och Dam

Junior

BG 402-4782

500,-

100,-

Blyhagel

Gäller för träning i Olympisk Skeet och Dubbeltrap

Medlem

Ej medlem           

45,-

55,-

Duvor   

Medlem

Ej medlem   

20,-

50,-

Stålhagel      

Medlem

Ej medlem   

40,-

50,-

Duvor   

Medlem

Ej medlem

20,-

50,-

Sporting

1 serie duvor

Medlem

Ej medlem

20,-

50,-

Kulskytte 22 long Pistol 0,80
22 long övrig amm.    1,-
2.22 rem 8,-
6.5 x 55    6,-
30.06 10,-
3.08 9,-
8 x 57    9,-
9,3 x 57 10,-
Markeringsavgift 

Ej medlem   

3,-

Skjutintyg    10,-
Älgdekal    10,-
Tavlor och träfflappar
/skytt och tillfälle

Ej medlem      

50,-

 

Reservation för prisändringar under året.