Kulbanor 80 meter ur funktion

Hej!

Våra kulbanor 1 och 2 är för närvarande ur funktion. Vi jobbar för att dessa ska fungera igen, så snart som möjligt!

Styrelsen