Poängpris 2018

Skeet
Nordisk Trap
Sporting
Jaktkombination

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Rådjur
Älg

Pistol
Grovpistol
Svartkrut
Sammanställning 2017