Poängpris 2018

Skeet
Kurts Minne

Höstträffen

Gåsaskjutningen

Nordisk Trap

Sporting

Jaktkombination

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Rådjur
Älg

Pistol
Grovpistol
Svartkrut
Sammanställning 2017