Resultat Poängpris 2015

 

Skeet

Trap

Sporting

Jaktkombination

10-ringad Gris

10-ringad Älg

Rådjur

Älg

Pistol

Grovpistol

Svartkrut

Sammanställning 2015