Covid och BSSK vecka 32-35

BSSK kommer även efter semesteruppehållet att följa vår upprättade Covid Policy. Covid Policyn i sin helhet finns här

Styrelsen BSSK