CAS-träning

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Pistolbanan

CAS-träning

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Pistolbanan

Wild West Serie

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Helan anläggningen Klubbstugan

CAS-träning

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Pistolbanan

Wild West Serie

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Hela anläggningen

CAS-träning

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Pistolbanan

CAS-träning

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Pistolbanan