KM Luftgevär

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Luftgevärshallen och Klubbstugan