Wild West Serie

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad

Helan anläggningen Klubbstugan