Pistol

Pistolskytteutbildning 2019

Hej! Pistolskytteutbildning startar den 19 januari! Anmälan och frågor till Per-Erik ”Perka” Svensson via e-mejl tarnav_21@yahoo.se eller till 033-26 66 26 eller 0707-96 45 99. Mer info i nedan länk. Välkommen med din anmälan! Pistolskytteutbildning

Inbjudan till Serieskjutning för pistolskyttar 2019

Hej! Serieskjutning för pistolskyttar 2019. Se nedan inbjudan! Välkomna! Inbjudan

Aktiviteter

Höftskottet 2018