Hyra lokaler, banor eller Instruktör/skjutledare på Bredareds SSK

Gällande fr om 2022-01-01

 • Förfrågan/bokning ska göras minst två veckor i förväg.
 • Avbokning senare än 48 timmar i förväg debiteras med full banhyra och om instruktör/skjutledare har bokats – debiteras 1 timma.
 • I BSSK:s kalender markeras de tider som banorna har aktivitet eller är bokade.
 • Frågor och bokning av banor sker via e-post till bokningsansvarig
 • Skytte får endast ske under ledning av en ansvarig skjutledare på banan i enlighet med SäkB. Även vid privata bokningar måste det finnas minst en skjutledare med under hela den bokade tiden, skjutledare ansvarar för ordning och säkerhet samt att skytte endast sker enligt anslagna banregler.
 • Allt skytte måste ske i enlighet med de baninstruktioner som finns anslagna samt inom de tider som skjuttillståndet gäller. Allt skytte utanför tillåtna tider är strängt förbjuden och debiteras med 5000,-.

Generellt skjuttillstånd

 • Måndag-torsdag klockan 13.00-20.30
 • Lördag och söndag klockan 09.00-16.00
 • Hagelskytteförbud var tredje helg under säsong. För info, se startsidan på hemsidan och i BSSK:s kalender
 • Banan är helt stängd vissa helger under året. För info, se startsidan på hemsidan och i BSSK:s kalender

Nedan banor hyrs inte ut utan är enbart avsatta för medlemsaktiviteter

 • Hagelbana 1, 2 och 3
 • Viltmål bana 1 – 50 meter
 • Viltmål bana 1 – 80 meter
 • Inskjutningsbanan

Nycklar till BSSK:s anläggning

 • En utlånad nyckel får inte lämnas till någon som bokat en senare tid om inte det meddelats i förväg av ansvarig på BSSK.
 • Den skjutledare som lämnar över en öppen bana till nästkommande bokning ansvarar för att se till att nästa skjutledare har nyckel att låsa banan med innan platsen lämnas – I annat fall skall banan lämnas låst.
 • Ansvarig person/skjutledare är även ansvarig för nyckel samt att skräp slängs i container (vid hagelbana 1) och att tomhylsor är slängda i avsedda tunnor vid
 • Borttappad nyckel debiteras enligt BSSK:s nyckelpolicy.

Uthyrningsinformation 

Klubbstuga

 • 500,- del av dag
 • 1000,- per dygn
 • Iordningsställande och städning av lokal, kök, toaletter och soptömning ska göras innan stugan lämnas
 • Städning kan hyras av BSSK och debiteras med 650,-/timma. Minsta debitering 2 timmar 

Skjutbanor

 • Hyra av en bana – 350,-/timma eller 1000,-/dag 

Instruktör/Skjutledare

 • 650,-/timma
  Möjlighet att låna vapen och köpa ammunition till medlemspris finns
 • Banhyra tillkommer

Alla priser är inklusive moms