Poängpris 2022

Kurts Minne – 16 april

KM – 28 augusti

Höstträffen – 24 september

Gåsaskjutningen – 12 november

Rådjur
Älg
Nordisk Trap
Sporting
Skeet
Jaktkombination

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Pistol
Grovpistol
Svartkrut
Sammanställning 2022