Poängpris 2022

Kurts Minne – 16 april

KM – 28 augusti

Höstträffen – 24 september

Gåsaskjutningen – 12 november