Poängpris 2021

Kurts Minne – Tävlingen inställd

Höstträffen – Tävlingen inställd

Gåsaskjutningen – Tävlingen inställd

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Pistol
Grovpistol
Svartkrut
Sammanställning 2021