Poängpris 2024

Kurts Minne – 30 mars

Höstträffen – 21 september

Gåsaskjutningen – 9 november

KM 25 augusti

Rådjur
Älg
Nordisk Trap
Sporting
Skeet
Jaktkombination

KM 25 augusti

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Pistol
Grovpistol
Svartkrut