Poängpris 2023

Kurts Minne – 8 april

Höstträffen – 23 september

Gåsaskjutningen – 11 november

KM 27 augusti

Rådjur
Älg
Nordisk Trap
Sporting
Skeet
Jaktkombination

KM 27 augusti

10-ringad Gris
10-ringad Älg
Pistol
Grovpistol
Svartkrut