Poängpris 2023 och 2024

Kurts Minne – 30 mars

Höstträffen – 21 september

Gåsaskjutningen – 9 november

KM 2024

Rådjur
Älg
Nordisk Trap
Sporting
Skeet
Jaktkombination
Pistol
Grovpistol
Svartkrut