Mötesinformation

Styrelsemöten 2022

Klubbstugan eller via Teams klockan 18.30

26 januari
2 mars
11 maj
10 augusti
1 december

Protokoll

Årsmöte 23 mars

Styrelsemöte 26 januari
Styrelsemöte 2 mars
Styrelsemöte 11 maj
Styrelsemöte 10 augusti
Styrelsemöte 1 december

Balansrapport 2021-12-31
Resultatrapport 2021-12-31