Rångedala Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 1 80 meter

Vänga Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 2 80 meter Erik Silow, 0706-20 55 61

Torstad/Boda Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 1 80 meter Fredrik Standar, 0730-60 46 46

Venene/Tämta Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 1 80 meter Edward Marinder, 0706-11 92 33

Sandhults Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 1 Henrik Arnesson, 0705-59 70 62

Tämta Jaktlag

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Kulbana 1 80 meter Anders Benjaminsson, 0730-88 69 20