Serieskjutning Pistol

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Pistolbanan

Serieskjutning Pistol

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Pistolbanan

Serieskjutning Pistol

Bredareds Sportskytteklubb Tillemosse, Fristad, Sverige

Pistolbanan