GDPR* för Bredareds Sportskytteklubb

Inledning

Bredareds Sportskytteklubb bedriver tävlings-, tränings- och utbildningsverksamhet inom jakt- och sportskytte samt pistol och svartkrut. Klubben har cirka 250 medlemmar och ett medlemsregister finns för att få en överblick av antalet medlemmar, följa upp inbetald medlemsavgift, rapportera deltagare för bidragsgrundande verksamhet samt fölr att kunna nå medlemmar inför sammankallande. Generell klubbinformation publiceras på hemsida eller sociala media och skickas inte ut till medlemmarna.

Hantering och ansvar för medlemsregistret

Medlemsregistret hanteras endast av klubbens styrelse och uppdateras cirka 4 gånger per år av kassören. En kopia av registret finns i pärm så att banpersonalen kan verifiera ett påstått medlemsskap om medlemmen vid det aktuella tillfället saknar medlemskort.

Medlemsregistrets innehåll och uppgifternas insamlande

Registret innehåller följande information:

  • Medlemsnummer (5 siffror i ett löpnummer)
  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefon/Mobilnummer
  • E-postadress

Personnumret behövs för att kunna identifiera medlem, för rapportering till kommunen avseende bidragsberättigad verksamhet (skytte för ungdomar) samt för att se ålder när det gäller indelning i skytteklasser såsom ungdom, junior, senior, oldboys, veteran.

Uppgifterna samlas på frivillig basis då den blivande medlemmen skriver sina uppgifter och signerar på blanketten som lämnas till kassören alternativt anger sina uppgifter via bankgiroinbetalning på nätet.

Publicering av bilder på sociala media och hemsida

Publiceras bilder och namn på personer på sociala medier och hemsida till exempel vid presentation från tävlingar så föregås detta av ett muntligt godkännande av den avbildade individen.

Bredareds Sportskytteklubb 2018-05-22

Claes Nylén
Ordförande och GDPR.ansvarig

*General data protection regulation. Ersätter PUL 20180525