Pistolskytteutbildning 2021

Välkommen till pistolskytteutbildning 2021!

Start den 23 januari klockan 11.00 i klubbstugan på BSSK.

Anmälan görs till Per-Erik Svensson via e-mejl tarnav_21@yahoo.se eller till 0707-96 45 99 och anmälan är bindande.

Se mer här!

 

Kompaktfält 2020/2021

Vi skjuter kompaktfältskjutning under sex söndagar.
med start Söndagen den 6:e dec 2020 kl 10:00.
Poängräkning a la poängfält.
Banan består av 8 målgrupper.
Ammunitionsåtgång = 48 skott/start.
De fyra bästa resultaten räknas samman till slutresultat.
Startavgift 40kr per start.
Kompaktfält 2021