Covid Policy och Instruktioner

Hej!

Vi öppnar tisdag den 13 april klockan 17.30. I nuvarande pandemiläge har BSSK:s styrelse upprättat en Covid-19 Policy som styr vår verksamhet, i en pandemi. I nedan dokument finns policyn och hur vi agerar per bana.

Var vänliga och respektera BSSK:s policy och gällande regler, instruktioner och krav på vår anläggning!

Covid-19 Policy
Instruktion för Banpersonal
Instruktion för Hagelbanor
Instruktion för Kulbanor
Instruktion för Inskjutningsbana
Instruktion för Pistolbana

Dagledigskytte 2021!

Hej!

Skytte för dig som är ledig på dagarna! Observera information om Covid-19-restriktioner vid kulbana 1!

Vi kör nedan datum från klockan 13.00 under vår och höst:

5 maj
19 maj
2 juni
16 juni
18 augusti
1 september
15 september
29 september

Frågor? Kontakta George Pettersson, 0703-51 90 10!

Varmt välkommen!

Fler datum för Jägarexamen – Kolla här!

Här kommer fler datum för dig som vill göra proven som leder till Jägarexamen:

Söndag 11 april
Teoriprov och kulprov. Hagelskytteförbud denna helg.

Onsdag 14 april
Praktiska prov från klockan 13.00 och framåt, teoriprov klockan 19.00

Onsdag 12 maj
Praktiska prov från klockan 13.00 och framåt, teoriprov klockan 19.00

Onsdag 19 maj
Praktiska prov från klockan 13.00 och framåt, teoriprov klockan 19.00

 • Föranmälan krävs och skickas till henrik.einarsson@bredband.net. Skriv i anmälan vilken datum du vill komma och vilka prov du vill göra lämna även ditt telefonnummer.
 • Meddela i anmälan om du kan komma klockan 13.00 eller efter klockan 16.00 på onsdagsproven!
 • Vid teoriprov skall eget medhavt munskydd bäras.

Lycka till på provet!

Teori och Praktiska prov Jägarexamen 28 mars!

Söndagen den 28 mars finns det möjlighet att avlägga teoriprov och praktiska prov för Jägarexamen.

 • Föranmälan krävs och skickas till henrik.einarsson@bredband.net. I anmälan skriver du vilka prov du vill göra och lämnar även ditt telefonnummer.
 • Vid anmälan får du en tid, då du skall vara på plats och vi begränsar antalet provtagare p g a. Corona.
 • Vid teoriprovet skall eget medhavt munskydd bäras.
 • Nya tider för prov kommer att annonseras löpande, på denna sida, så håll koll, om du inte kan denna dag.

Lycka till på provet!

Årsmöte 2021

Bredareds Sportskytteklubbs medlemmar hälsas välkomna till Digitalt Årsmöte den 24 mars klockan 18.30.

 • Årsmötet kommer att genomföras via Teams och föranmälan görs senast den 20 mars till info@bredaredssportskytteklubb.se
 • Motioner skall inkomma till styrelsen senast den 19 mars.

Årsmöteshandlingar

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Teoriprov – Jägarexamen 7 och 21 mars!

Välkommen på teoriprov i Jägarexamen!

Nu kör vi igång med Jägarexamen igen på Bredareds Sportskytteklubb!

Den 7/3 och den 21/3 klockan 09.00 i  klubbstugan. Skulle det vara stort intresse så kör vi även klockan 11.30.

Anmäl dig till henrik.einarsson@bredband.net där du skriver vilket datum du vill komma. Glöm inte att uppge ditt telefonnummer vid anmälan!

 • Då Coronasäkerhet gäller så tar vi bara 6 provtagare per tillfälle och samtliga SKALL medtaga och bära munskydd.
 • Provet är digitalt och provtagaren skall medtaga egen smartphone/surfplatta att utföra provet på.

Mer info kommer efter att du skickat anmälan.

Vi kommer löpande att annonsera nya provtider på hemsidan!

Lycka till på provet!

BSSK:s kalender 2021

Hej!

BSSK:s kalender är uppdaterad med de aktiviteter som hittills är planerade för 2021. Vi reserverar oss dock för ändringar p g a rådande pandemi.

Håll koll på hemsidan, mer info kommer!

Luftgevärsskytte inställt tills vidare

Luftgevärsskyttet för ungdomar är inställt tills vidare. Vi hoppas att vi kan genomföra KM och avslutning senare i vår. Håll koll på hemsidan för mer info.

Välkommen tillbaka!

Luftgevärsskytte framflyttat uppehåll till 12 januari

P g a rådande Corona-direktiv är luftgevärsskyttet på tisdagar framflyttat ytterligare till den 12 januari.

Välkommen då!

Pistolskytteutbildning 2021

Välkommen till pistolskytteutbildning 2021!

Start den 23 januari klockan 11.00 i klubbstugan på BSSK.

Anmälan görs till Per-Erik Svensson via e-mejl tarnav_21@yahoo.se eller till 0707-96 45 99 och anmälan är bindande.

Se mer här!