Covid Policy och Instruktioner

Hej!

Vi öppnar tisdag den 13 april klockan 17.30. I nuvarande pandemiläge har BSSK:s styrelse upprättat en Covid-19 Policy som styr vår verksamhet, i en pandemi. I nedan dokument finns policyn och hur vi agerar per bana.

Var vänliga och respektera BSSK:s policy och gällande regler, instruktioner och krav på vår anläggning!

Covid-19 Policy
Instruktion för Banpersonal
Instruktion för Hagelbanor
Instruktion för Kulbanor
Instruktion för Inskjutningsbana
Instruktion för Pistolbana