Företags- eller Kompisaktiviteter på BSSK

Hej!

P g a rådande Corona pandemi är företagsskytte eller kompisskytte på vår anläggning inställd tills vidare. Det ingår ofta instruktion i dessa aktiviteter och vi har svårt att hålla den sociala distans, som rekommenderas.

Välkommen tillbaka!