Höftskottet

Välkomna till fältskjutning med svartkrutsvapen den 15 Augusti.

Anmälan från kl 8.30-11.00. Första starten ca kl 9.00.

Startavgift 100 kr/start

För klasser och mer info: Höftskottet -21 svartkrutsfält