Interjakt Lerduvestig Väst 2020

Interjakt Lerduvestig Väst kommer att genomföras på 6 skjutbanor under mars, april och maj. Bredareds deltävling är den 29 mars!
Lerduvestig Väst är en tävling i sporting för jägare och licensierade sportskyttar. Grupperna skjuter tillsammans men tävlar var för sig.

Det är fina priser att hämta:

Jägare

High Gun: Jakt på Koberg och Haunter Jaktställ
Andra Pris: 2000 stycken Caledonian 24 g 7:or

Licensierad

High Gun: Kite K6 Kikarsikte
Andra Pris: 2000 stycken Caledonian 24 g 7:or

Dam och Junior

High Gun: Kite K6 2-12×50 kikarsikte
Andra pris: 2 000 Caledonian 24 g 7:or

Se mer i Inbjudan