Öppet på kulbanorna 2023

BSSK stänger banan vecka 35 men inför älgjakten har vi öppet våra kulbanor på helgerna för träningsskytte eller inskjutning, med start den 9 september. Vissa av våra medlemmar är då banpersonal enligt nedan lista.

Banpersonal

Välkommen!