Meddelande från BSSK angående Coronaviruset

Våren är i antågande och med den också skyttesäsongen, viket vi kan glädja oss åt. Angående den nuvarande situationen med Corona-smittan så vill vi från klubbens sidan meddela att vi i nuläget avser att fortsätta med vårt planerade verksamhetsprogram avseende tävlingar och öppettider på anläggningen.

Klubben följer utvecklingen och de riktlinjer som kommer från myndigheter, Borås Stad samt de förbund som vi är anslutna till Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet.

Kommer bekräftade direktiv från något håll så kommer vi att agera i enlighet med detta och information läggs ut på hemsidan som är vår primära informationskanal.

Att vara observant och försiktigt samt att tillämpa sunt förnuft och gott omdöme är goda förhållningsregler.  Vi rekommenderar att du besöker Folkhälsomyndigheten som uppdateras kontinuerligt.

Som påminnelse om de generella förhållningar som gäller idag så är det att är du fri från sjukdomssymptom kopplad till smitta och inte har någon närstående (respektive, barn e.d.) med symptom så är du välkommen, om inte, så vill vi att du INTE besöker klubben under den tiden.

Hälsningar
Styrelsen