Priser för KM och Serieskjutning 2018

Priser för KM och Serieskjutning i Pistol finns i klubblokalen för avhämtning.

Samtliga priser är märkta med namn på den som ska ha dem!