Serieskjutning Pistol och Svartkrut 2016

Serieskjutningen för Pistol och Svartkrut har startat! Du kanske har missat det. Se nedan inbjudan och jourlista!

Serieskjutning Pistol och svartkrut