Serieskjutning Pistol och Svartkrut

Bredareds SSK:s Serieskjutning skjuts vid Sex st tillfällen (Torsdag kl 18:00 – 21:00)
varav de 4 bästa räknas och läggs ihop till ett resultat.

Det ges även möjlighet att skjuta sin tävlingsserie efterföljande Lördag (Kl 13:00-16:00)
om man skulle ha förhinder att delta på angivna torsdagar

För mer info: Serie skjutning Bssk 2021